Tipton, Snyder set for non-district showdown

Tipton, Snyder set for non-district showdown