OEA president comes to Lawton

OEA president comes to Lawton